Általános Szerződési Feltételek

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kérem figyelmesen olvassa át az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF.)

Általános szerződési feltételek

Az Hajdú-Palace Ingatlanközvetítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 78.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) web szolgáltatásaira (regisztrációs, fenntartási és online weboldalának) használó, látogató ügyfelei részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

 1. A szolgáltatás leírása

Szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a szolgáltató bármelyik szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli. Ezen szerződés attól a pillanattól a pillanattól érvényes a felekre, amikor a weboldalon regisztrál.

A Szolgáltató – amennyiben a Látogató ügyfél, az Eladók e-projektre a megrendelése kiterjed – az eladó ingatlanának a hirdetését web felületén elérhetővé teszi és az a szerződés teljes időtartama alatt a felületéhez állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.(aktualizálás)

1.1.   A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

1.1.1.      A regisztráció  minden látogató esetében ingyenesen biztosítva van a http://hajdu-palace.hu oldalon a Saját fiókRegisztráció gombra kattint, melyet követően a honlap szolgáltatásai kipróbálhatók. A kipróbálás során létrehozott felület csak ideiglenes állományba kerül, így e munka elveszhet! A kipróbálás során létrehozott felület mentéséhez (felhasználói fiók létrehozásához) Előfizetőnek meg kell adnia a következő adatokat:

Felhasználói név,

email cím,

jelszó,
és ismételt jelszó

valamint el kell fogadnia a Szolgáltató ÁSZF-ét.

 

1.1.2.      Felhasználói fiók létrehozása: A Szolgáltató az ÁSZF 1.1.1. pontjában felsorolt valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén felhasználói fiókot hoz létre, a regisztráló látogató részére.
Regisztráló, a regisztrálási adatainak az adatkezeléshez jelen nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

1.1.3.      Látogató által létrehozott regisztrációt követően a megadott e-mailcímre belépési kódot küld. Amely beírása után elmentheti, kedvencei közé sorolhatja a megfelelő ingatlant.
Regisztráló, a regisztrálási adatainak az adatkezeléshez a kóddal történő belépéskor kifejezetten hozzájárul.
Regisztráló ügyfél 90 napon túl, amennyiben az oldalt nem használja, regisztrációja törlésre kerül.

1.1.4.      Hirdető szolgáltatás megrendelését, kapcsolat felvétellel e-mailben, telefonon, személyesen lehet kezdeményezni.(ez egy fizetett szolgáltatási időszak, eladókra vonatkozhat).

 

.2.      Az ÁSZF hatálya

2.1.    Jelen ÁSZF 2018. február hónap 13. napjától hatályos.

2.2.   Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Szolgáltató Kft. saját web felületére érkező látogatóknak, regisztrálóknak és előfizetőknek eladó ingatlanok szolgáltatás tárgykörben nyújtott szolgáltatásaira (ÁSZF 1.1.1. -1.1.4.) elfogadott Szolgáltatási Szerződésre (továbbiakban: Szerződés).

2.3.   Az ÁSZF rögzíti a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

 1. Az ÁSZF alanyai

3.1.   Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Szolgáltatóra, másrészről a regisztráló látogatóra, előfizetőre.

 1. a) Szolgáltató: HAJDÚ-PALACE Ingatlanközvetítő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 78/A adószám: 22742517-1-09, cégjegyzékszám: 09-09-019269, cégjegyzéket vezető bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, elektronikus levelezési cím: hajdupalacekft@gmail.hu), telefon: +36 (70) 318 5777
 2. b) Előfizető: az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott Eladók e-projektje szolgáltatás igénybe vevője.c) Regisztráció: az ÁSZF 1.1.1. és 1.1.3. pontjában felsorolt feltételek együttes teljesítése.
 3. A szerződés létrejötte
  4.1. Azon ügyfelek, akik érdeklődés céllal beregisztrálnak, Saját profilt hozhatnak létre, elmenthetnek kedvenceikbe egy-egy ingatlant. Későbbi vásárlói céllal – nyomon követhetik, hogy az ingatlan kínálatunkban szerepel-e még, vagy újabb ingatlant adhatnak a kedvenceikhez. Szerkesztési felületük, csak a saját profiljuk. Hozzáférésük nem díjköteles.

4.2.   A Hirdető rendszerbe történő felkerülése előtt, az Előfizető az egyedi megállapodás megismerésével, dönt Szolgáltató székhelyén, vagy e-mailben. (3 csomag közül választhat Standard, Prémium, Gold. Mindhárom csomaghoz opciók és idő intervallumok tartoznak)

4.3.   Az Előfizető az Hirdető felületre való csomagválasztás előtt, vagy után regisztrálást és a Saját fiókSaját Profil kitöltésével adja meg a hirdetésben feltüntetésre kerülő elérhetőségi adatait, melyen az ingatlant kereső ügyfelek tudják elérni és fölvenni vele a kapcsolatot.
A Szolgáltató, az Előfizető e-mailben történő megrendelésének megérkezését az Előfizető felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az ingatlan fölvitele: Új ingatlan – hirdetés megnevezése – leírása, bemutatása (szöveggel) – ingatlan helyszíne, pontos címmel is lehet (Térképet rendel hozzá megjelenéskor) – Ingatlan típusa,(fölsorolásból kiválasztani) státusa (eladó, kiadó) – Ingatlan részletek (bejelölni) Ingatlan jellemzők – Képek kiválasztása (20 db kép tölthető fel 1600×1200 pixel méretben, igényesen szép képeket) – Ár  = Ingatlan beküldés.
Videó megosztó portálokra föltett ingatlan, a hirdetés leírásában, linkkel összekapcsolható.

 

 1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

5.1.   Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatás igénybevételére, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. és 8.5. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

5.2.   Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a Saját profilban megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

5.5.   Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni. Előfizető kötelezettséget vállal, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa létrehozott hirdető felületen, csakis, kontrollált szöveget, leírást és igényes, logó nélküli, jól látható képet tölt fel, mely kép nem más web portálokról letöltött. (fotó, videó tekintetében készek vagyunk közreműködni)

5.6.   Előfizető köteles az általa feltöltött fájlok, képek és videók közzététele előtt azok jogi helyzetét megvizsgálni, a jogosulatlan közzététel megakadályozása érdekében. A jogosulatlan közzététel jogi következményei az Előfizetőt terhelik.

5.7.   Tilos az Előfizető számára különösen:
a szolgáltatás felhasználásával jogszabályba ütköző képi, zenei, szöveges tartalmat közzétenni, működése során jogszabályba ütköző tevékenység megvalósítása (különös tekintettel kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértésére),

 

5.8.   Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. (Törlés, módosítás, paraméterek változtatása, árcsökkentés)

5.9.   Előfizető köteles az általa kezelt felület működtetése során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartani (különös tekintettel az adatvédelmi, és fogyasztóvédelmi szabályokra). A jogszabályok nem megfelelő betartásából eredő károk (ideértve különösen a hatósági bírságok, stb.) Előfizetőt terhelik. Előfizető az ÁSZF feltételeinek elfogadásával az e pontban írt feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

5.10.   Az Előfizető a felület Saját profil menüpontja alatt megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének) megváltozására jogosult.

5.11. Előfizető az adatkezeléshez jelen nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1.   Szolgáltató köteles az Előfizető által a regisztráció során kiválasztott szolgáltatások biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt.

Ha Előfizető a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltatónak megfizette, a Szolgáltató azonnal aktiválja a hirdetést.
A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által hirdetett ingatlan közzétételével kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény (nem saját, más személy ingatlana, nincs meghatalmazása) jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- logó, vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3.   A Szolgáltató köteles:

A szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül kijavítani.

Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy a Saját profilban megadott e-mail címről beérkező kérdésre e-mail útján – az Előfizető által a Saját profilban megnevezett személy(ek) részére ingyenesen megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjedjen ki.

 

6.4.   A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

6.5.   A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.6.   A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására.

Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

a 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

 

6.7.  Előfizető fizetési kötelezettségének késedelme esetén a Szolgáltató a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására jogosult, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók.

6.8.   A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtásának korlátozására vagy felfüggesztésére, valamint a szolgáltatásokat felmondani. Amennyiben a szolgáltatások díjának ellenértéke a Szolgáltató részére késedelmesen kifizetésre került, azonban a Szolgáltató a számlába állított szolgáltatásokat valamilyen oknál fogva nem tudja biztosítani, abban az esetben a Előfizető jogosult a kifizetett díjak ellenértékével azonos értékű szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltatótól, vagy a megfizetett díj időarányos visszatérítésére, Előfizető választása szerint.

6.9.   A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

6.10.  A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.

6.11.  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a PROFIL-ban megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.12.  Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes személy Előfizető családi és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, kötelezően, nem kötelezően: weboldal URL, facebook URL, skype, Google+ URL, YouTube URL (PROFIL). A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 30 naptári nap.
Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató, Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben, és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 11. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

 1. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

7.1.   A Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig biztosítja az Előfizető számára.

7.2.   A Szerződés megszűnik:
–       a határozott idő elteltével;
Előfizető a Szerződés megszűnésének napját megelőzően elektronikus üzenetben jogosult a Szerződés meghosszabbítását kérni a Szolgáltatótól.

–       ha, az ingatlan korábban kell el, mint a meghatározott idő

–       a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

–       nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;

–       természetesen személy Előfizető halálával;

–       felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

7.3 A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés kötést megelőzően a iroda.hajdupalacekft@gmail.com (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) útján tesz eleget.

Az Előfizető a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat.

Az Előfizető az elállási jogát a szerződéskötés napjától számított 14 nap elteltéig, gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Előfizető nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató ÁSZF 3.1 pontjában megjelölt e-mail címére, vagy székhelyének címére.

A Szolgáltató köteles az Előfizető által kifizetett összeget Előfizető elállási nyilatkozatának kézhezvételétől  számított  tizennégy napon belül visszatéríteni.

7.4.A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására különösen az alábbi esetekben:

ha bizonyítható, hogy az Előfizető számára biztosított web felületen ha elhelyez programkódot, amivel

–        a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozott vagy kárt okozhat vagy;

–        nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;

–        futtatását biztosító weblapot számottevően lassítja, vagy üzemszerű működését gátolja.

amennyiben az Előfizető által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik,

az Előfizető működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértése),

amennyiben bizonyítható, hogy az Előfizető számára biztosított felületen az elhelyezett tartalom (feltöltött fájlok, képek és videók)

–         a Szolgáltató, vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy kárt okozott, vagy;
–         jogszabályellenes vagy;
–         szerzői jogvédettek vagy jogdíj kötelesek (amennyiben bizonyítható információ kerül a Szolgáltató birtokába, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül az adott tartalmat – az Előfizető értesítése nélkül – a Szolgáltató oldaláról eltávolítja).

– amennyiben Előfizető az ÁSZF 5.7. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg,

– amennyiben Előfizető a felületén nem valós adatokat jelenít meg.

7.5.A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

Szolgáltató e-mail címe: iroda.hajdupalacekft@gmail.hu

Előfizető e-mail címe: Saját profilban megadott e-mail cím.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

7.6.A Szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése okán az Előfizetőt díjvisszatérítés a kiesett szolgáltatás idejére abban az esetben illeti meg, amennyiben a szolgáltatás korlátozása, illetve kimaradása a Szolgáltatónak felróható. és egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát.
Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett.
A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a Szolgáltató részére harmadik személy által biztosított internet szolgáltató szolgáltatásának korlátozásából, kimaradásából eredő szolgáltatás korlátozásáért, szüneteléséért felelősséget nem vállal, ebből adódó károkért felelősségét kizárja.
A Szolgáltató által az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatással összefüggésben okozott károkért a kártérítés maximális összege az Előfizető által igénybevett szolgáltatás időarányos előfizetési díjával megegyező összeg. Előfizető kijelenti, hogy az e pontban tett tájékoztatást és feltételeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával.

 

 1. Egyéb rendelkezések

8.1.A Szolgáltató az ÁSZF 1. és 4.1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. és 4.1. pontjában megjelölt szolgáltatást biztosító weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

8.2.Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a weblapján saját megbízásában található képek, a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen képek, arculati elemek használatára az Előfizető a szolgáltatás előfizetésének idejére használati jogot nem kap.

8.3.Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az Előfizető által feltöltött kép, szöveg vagy videó jogi helyzetét nem áll módjában ellenőrizni, így ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Előfizető elfogadja, hogy a www.hajdu-palace.hu weboldalra saját profilján történő minden feltöltésből, és e tartalmak megjelenítéséből eredő minden jogi következmény az Előfizetőt terheli.

8.4.A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik.

8.5.Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

8.6.Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. Erről a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal tájékoztatni kell az Előfizetőket. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a web felületén jól látható módon köteles elhelyezni. A módosítás közzétételét követő 15 nap határidőben az Előfizető jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a módosítás rendelkezése az Előfizető már fennálló szerződését hátrányosan érinti.

 1. Vis major

9.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, stb.

9.2.Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3.Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

9.4.A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 1. Vegyes rendelkezések

10.1.   Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

10.2.   A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

10.3.   Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Hajdúszoboszlói Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF másolása nem engedélyezett.

Hajdúszoboszló, 2018. 02.13

 

Szűcs Istvánné
HAJDÚ-PALACE Kft.
ügyvezető

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Compare

Enter your keyword